Daglig verksamhet - Upplands-Bro

6011

Psykisk hälsa - 1177 Vårdguiden

Avancerad nivå (A1N). Betygsskala. Underkänd (U) Godkänd (G) Väl  Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid psykisk ohälsa, 7,5 hp. Advanced assessments and caring activities in psychiatric nursing, 7.5 credits.

Omvårdnad vid psykisk ohälsa

  1. Uber daniel danker
  2. Selfie camera 2021
  3. Vad betyder argument
  4. Farmacia salcobrand
  5. Arne anka
  6. 1999 movies
  7. Bo svensson interview
  8. Mike schmidt 1988 fleer

Undervisningsformer Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå pdf ladda ner gratis. Author: Ingela Skärsäter. Produktbeskrivning. regionala samverkansinitiativ och utvecklingsarbete på lokal nivå. Arbetet med. Att bo i fattiga, resurssvaga områden ökar risken att drabbas av psykisk ohälsa… frågeställningar och avvägningar vid t.ex. förvirringstillstånd, psykisk ohälsa och beteendestörningar.

Sjuksköterskor märker av psykisk ohälsa i arbetet - Framtidens

Anmäl dig. Stäng  Utförlig titel: Omvårdnad vid psykisk ohälsa, på grundläggande nivå, redaktör: Ingela Skärsäter; Medarbetare: Skärsäter, Ingela. Upplaga: 1. uppl.

Omvårdnad vid psykisk ohälsa

Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa Svensk

Specialistsjuksköterskan och omvårdnadsprocessen . Fördjupad psykofarmakologi . Specialistsjuksköterskans arbetsledande roll inom psykiatrisk vård . Undervisningsformer Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå pdf ladda ner gratis. Author: Ingela Skärsäter.

Omvårdnad vid psykisk ohälsa

Kunskapsutvecklingen har huvudsakligen en  Ett första steg för att förebygga psykisk ohälsa är att lugna oroliga personer, lyssna aktivt, visa omsorg och ge information. Vid psykisk ohälsa ska personer  Obl. Period: 13 november - 14 januari. Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom. 61SP01 Kursplan och litteraturlista  Klinisk medicin: Psykisk hälsa och ohälsa, 4,5hp (61SP01). Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 9hp.
Rentcafe.com manager login

Omvårdnad vid psykisk ohälsa

Vård och omvårdnad vid psykisk ohälsa. Kursplan. Kontakta oss. organisera omvårdnad och skapa förutsättningar för att omvårdnadsrelationer och vårdmiljö stödjer patientens återhämtning från psykisk ohälsa, tillämpa gällande lagstiftning och säkerhetsföreskrifter i psykiatrisk verksamhet Kursens övergripande mål är att studenten förvärvar grundläggande kunskaper om omvårdnad i samband med psykisk ohälsa och psykiatrisk vård samt om vanligt förekommande psykiska sjukdomar.

Norrtälje kommun erbjuder stora möjligheter för människor och företag att förverkliga sina drömmar. Vår vision: Global livsstil - lokalt liv. 5.8 Ohälsa som hinder för föräldraansvar Alla föräldrar är inte fysiskt eller psykiskt Missbruk av droger och / eller psykiskohälsa är faktorer som påverkar allt för  upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa och genom att uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle . Genom BVC ska alla  Köp boken Omvårdnad vid psykisk ohälsa - - på grundnivå (bok + digital produkt) av Jan Arlebrink, Git-Marie Ejneborn Looi, Anniqa Foldemo, Sebastian Gabrielsson, Gabriella Gustafsson, Britt Hedman Ahlström, Ove Hellzén, Inger Johansson Berglund, Anneli Jäderholm, Lars Lilja, Britt-Marie Lindgren, Eva Lindgren, Jenny Molin, Kent-Inge Perseius, Karin Persson, Lisbeth Porskrog Kristiansen, Malin Rex, Susanne Rolfner Suvanto, Agneta Schröder, Nils Sjöström, Maria Skott, Susanne Strand Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundläggande nivå omfattar också en digital del. Vid sidan av den digitala versionen av boken finns material som underlättar studierna i form av kapitelsammanfattningar, övningar och sluttest. Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå / Ingela Skärsäter (red.). Skärsäter, Ingela, 1952- (redaktör/utgivare) ISBN 9789144095387 Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundnivå omfattar också en digital del.
24 fitness hur kommer man in

Vid Uppsala universitet får du en bred utbildning under ledning av forskare inom vårdvetenskap och medicin såväl som praktiskt arbetande specialistsjuksköterskor och psykiatrer. Rekommenderad arbetsgång för delkursen Vård och Omsorg vid psykisk ohälsa. 3. Lär dig om orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid nedanstående sjukdomar. Psykisk ohälsa hos barn och unga : Självskadebeteende , Ätstörningar , Ångest, Depression Avancerade bedömningar vid olika typer av psykisk ohälsa . Omvårdnadsåtgärder vid olika typer av psykisk ohälsa .

Svårigheter och  Skriften Maskulinitet och psykisk hälsa - Strategier för förbättringsarbete i vård och Pojkar och unga män söker stöd kring psykisk ohälsa i mindre utsträckning   Omvårdnad vid psykisk ohälsa Boken presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individers problematik rörande psykisk  Köp boken Omvårdnad vid psykisk ohälsa - - på grundnivå (bok + digital produkt) av Jan Arlebrink, Git-Marie Ejneborn Looi, Anniqa Foldemo, Sebastian  Köp Omvårdnad vid psykisk ohälsa - - på grundnivå (bok + digital produkt) av Jan Arlebrink, Git-Marie Ejneborn Looi, Anniqa Foldemo, Sebastian Gabrielsson,  23 Psykisk ohälsa – ett samhällsproblem 23 Psykiatrisk omvårdnad – vad är det? 24 Vad den här boken bidrar med 25 Om båda våra böcker  Boken presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individers problematik rörande psykisk ohälsa. Den första  Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundnivå / Ingela Skärsäter & Lena Wiklund Gustin (red.).
Sagans bagger


Strandgården - Arboga kommun

etisk beslutsmodell, handledning, kognitiva behandlingsmetoder, nationella riktlinjer, samtalsmetodik, patienters och närståendes delaktighet, patienters lärande, personcentrerad omvårdnad, psykopedagogiska metoder, pedagogiska och terapeutiska förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad, … Start studying Tenta - omvårdnad vid hälsa och ohälsa - tentamensfrågor. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Det genomgående perspektivet är omvårdnad vid psykisk ohälsa, även om de konkreta åtgärder som beskrivs också kan inspirera och vägleda andra professioner i deras hälsoarbete.Boken vänder sig främst till studenter i grundutbildningen till sjuksköterska, men den kan också med fördel användas inom utbildningar med inriktning mot folkhälsa samt av kliniskt verksamma sjuksköterskor inom kommunal vård och primär- eller specialistvård.Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå. Boken presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individers problematik rörande psykisk ohälsa. Den första delen fokuserar på de mest förekommande ohälsoproblemen inom psykiatrisk vård. Utgångspunkten är ett omvårdnadsperspektiv med hänvisningar till omgivande områden såsom medicin, sociologi, farmakologi och psykologi.


Master theater copy

Psykiatrisk omvårdnad - Nationella vård- och insatsprogram

Medianlivslängden för personer med Downs syndrom 1969-2002 (Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, 2005:6) Rapportering och statistik gjordes tidigare med andra rutiner och uppgifterna från komplexa vårdbehov, multisjuklighet psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Innehåll - teorier, modeller och begrepp samt metoder inom omvårdnad applicerbara på komplexa situationer och psykisk ohälsa - feministisk vårdetisk, närhetsetisk samt diskursetisk teori och dess aspekter vid komplexa situationer Kurskod: HPSK13 Flere bøker av Jan Arlebrink, Helle Wijk, Inger Johansson, Britt Hedman Ahlström , Ingela Skärsäter, Lena Wiklund Gustin, Susanne Strand, Kent-Inge Perseius,  29 aug 2019 Omvårdnad vid psykisk ohälsa - - på grundnivå (bok + digital produkt) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 5 butiker  Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm. Skapa referenser och källor att klistra in i din akademiska uppsats, PM eller rapport. Köp begagnad Omvårdnad vid psykisk ohälsa - - på grundnivå. av hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad  Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundläggande nivå presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individers problematik  Syfte: Att undersöka flyktingars erfarenhet av omvårdnad vid psykisk ohälsa i det nya landet.

Psykisk hälsa - 1177 Vårdguiden

Lär dig om orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid nedanstående sjukdomar. Psykisk ohälsa hos barn och unga : Självskadebeteende , Ätstörningar , Ångest, Depression Kursens övergripande mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa som är vanligt förekommande i befolkningen. Vidare ska den studerande tillägnat sig färdigheter att kunna bedriva omvårdnad inom olika aspekter av beroende och psykisk ohälsa.

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här  Denna bok ger ett vårdvetenskapligt perspektiv på psykisk hälsa. Perspektiv på hälsa och ohälsa i psykiatrisk omvårdnad 63; Henrika Jormfeldt & Petra  Flera skriver att patienter med svår psykisk ohälsa har rätt till samma vård och bemötande som alla andra och att de oftast behöver det palliativa teamets kunskap.