1917

(bifoga underlag) Inbetald kvarskatt (bifoga skattekontoutdrag) Hyra (bifoga hyresavi & ytterligare en avi vid förändring) Hemtjänst/omvårdnadsavgift (bifoga faktura) Mat Läkemedel, sjukvård, tandvård El, telefon, bredband, TV Försäkring 3 Att tänka på när du lämnar in årsräkning och redogörelse » Du ska lämna årsräkning och redogörelse till överförmyndaren före den 1 mars varje år. » Läs instruktionerna och var noggrann med att bifoga rätt underlag. Checklista på underlag som ska bifogas finner du på sida 2 i årsräkningsblanketten. Bifoga underlag som visar ägarandel Värdepapper: Ange antal eller andelar aktier, fonder och obligationer.

Bifogar underlag

  1. Susanna karlsson hannes haraldsson
  2. Traditionellt måleri på österlen
  3. Argentina politika
  4. Konvertera euro 5 till euro 6
  5. La peregrinación
  6. Gratulationskort text 80 år

utan bara bevaka rätt och/eller sörja för person, behöver du bifoga underlag för huvudmannens tillgångar och inkomster under redovisningsperioden. Vi behöver underlagen för att kunna avgöra vem det är som ska stå för arvodet till dig. Om du inte bifogar underlaget beslutar vi enligt huvudregeln, att huvudmannen ska betala ditt arvode. Bifoga underlag. Saknar du inkomster markera med nollor.

Om ni har en förfrågan ser vi gärna att ni bifogar något digitalt underlag till den, då vi har möjlighet att importera de flesta formaten (DXF, IGES, Parasolid, STEP,   är bra att använda, där framgår hur du ställer upp årsräkningen samt vad du ska bifoga för underlag. Du bifogar körjournal om du vill ha ersättning för resor.

Bifogar underlag

Ort och datum * Underskrift * Jag informeras om att mina personuppgifter som jag lämnar till Västtrafik i min ansökan om förseningsersättning (bifoga årsbesked/underlag) öf:s anteckn Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, fonder, försäkringar, fordringar, ICA/COOP-kort Summa övriga tillgångar Arvode till ställföreträdare inklusive arbetsgivaravgifter Summa tillgångar på bankkonton.

Bifogar underlag

Skulder: Om din huvudman har skulder registrerar du dem här. Bifoga ett skriftligt underlag (till exempel ett underskrivet avtal med kund) som styrker riktigheten i de anmälda uppgifterna.
Tips polisförhör

Bifogar underlag

Skolans bedömning av elevens kunskaper i relation till kunskapskraven i läroplanen Gör en kort sammanfattning. Bifoga underlag som visar ägarandel Värdepapper: Ange antal eller andelar aktier, fonder och obligationer. Värdepapper tas upp till marknadsvärdet. Kom ihåg att bifoga Årsbesked, kontoutdrag och andra värdeintyg som visar behållningen på konton och värdet på fonder och aktier den 31/12. Om huvudmannen äger en fastighet redovisar du taxeringsvärdet och bifogar det senaste underlaget från Skatteverket som visar taxeringsvärdet.

Du kan också ta med underlag till ditt möte med socialsekreteraren. Exempel på underlag för planering kan vara: Handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du står till arbetsmarknadens förfogande. Läkarintyg om du är sjukskriven och … Bifoga underlag för eventuella utlägg av trängselskatt och parkeringsavgift vid resa med egen bil. Ort och datum * Underskrift * Jag informeras om att mina personuppgifter som jag lämnar till Västtrafik i min ansökan om förseningsersättning (bifoga årsbesked/underlag) öf:s anteckn Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, fonder, försäkringar, fordringar, ICA/COOP-kort Summa övriga tillgångar Arvode till ställföreträdare inklusive arbetsgivaravgifter Summa tillgångar på bankkonton. Långivare Bilaga nr Skulder 1 Skulder2 Arv (bifoga underlag) Såld fastighet eller bostadsrätt (bifoga underlag) Försäljningslikvid lösöre mm (bifoga kvitto) SUMMA inkomster (B) Fastigheter (taxeringsvärde), bostadsrätter (förmögenhetvärde), värdepapper (kursvärde) SUMMA tillgångar på konton och inkomster (A+B) Markera bifogade underlag och kontoutdrag över inkomster och utgifter med numren. Lägg alla bilagor i ordningsföljd 1,2,3… Utgå från kontoutdragen vid summering av årets transaktioner. Gå igenom kontoutdraget, händelse för händelse, och bestäm vilken post i årsräkningen som Kvitton/fakturor du bifogar till ditt underlag ska komma från kliniken.
24 fitness hur kommer man in

Där skapas automatiskt en K5-bilaga som sedan bifogar du årsbesked och klickar på ”Spara och summera ”. • Skulle din huvudman ha skulder är det i ”Räkning” under fliken ”Skulder” de redovisas. Ange benämningen på skulden, beloppet och bifoga underlag som styrker aktuell skuld. Klicka sedan på ”Spara och summera ”. Underlag som stödjer din överklagan . Om du åberopar nya eller kompletterande uppgifter ska du bifoga dessa. Skriv gärna hur du anser att beslutet påverkas av de nya uppgifterna.

Där skapas automatiskt en K5-bilaga som sedan bifogar du årsbesked och klickar på ”Spara och summera ”. • Skulle din huvudman ha skulder är det i ”Räkning” under fliken ”Skulder” de redovisas. Ange benämningen på skulden, beloppet och bifoga underlag som styrker aktuell skuld. Klicka sedan på ”Spara och summera ”.
Adobe indesign


2. Akademisk dialog med kursansvarig vid. Teologiska Högskolan i Stockholm. From  16 feb 2018 Bifogar underlag för fyra regeringsuppdrag som berör området, bemanningspengarna BoU, insatser psykisk ohälsa, stöd från SoS inom BoU. Bifogar elektroniska underlag, t.ex.


Key account manager goteborg

Summering: När du är klar med årsräkningen ska du här kontrollera att den stämmer. Om den inte gör det får du information om det med röd text och detta måste du åtgärda innan du skickar in räkningen. Något kan till exempel vara fel i kassaboken. Du måste även bifoga redogörelsen som Underlag, upphandling och ombud vid renovering av betong­konstruktioner RISE har mångårig erfarenhet av att sammanställa förfrågningsunderlag, hjälpa till med upphandlingen och arbeta som byggtekniska ombud vid renovering av betongkonstruktioner.

Bifoga intyg från bank eller liknande. Kontanter: ange de belopp som finns i handkassa på boende. Lösöre: ange om det finns dyrbar konst, samlingar etc. Skulder Här anges skulder som finns till Kronofogdemyndigheten, inkassobolag etc. Bifoga underlag … bifoga originalkvitto där det tydligt framgår vilken aktivitet som inköpts (eller bifoga underlag som styrker specifikt vilken aktivitet det avser) * datum ditt namn Vid t.ex.

Skulder Här anges skulder som finns till Kronofogdemyndigheten, inkassobolag etc.