Uppföljning och utvärdering - Helseplan

964

Uppföljning/utvärdering - Örnsköldsviks kommun

Behandlade förslag. Utskottet lägger på eget initiativ fram förslaget till tillkännagivande. Innehållsförteckning Utvärdering av skyddsåtgärden ska ske kontinuerligt så länge som skyddsåtgärden är aktuell. Uppföljning ska ske med intervall beroende på typ av åtgärd och allvarlighetsgrad.

Uppföljning och utvärdering

  1. Patricia diaz
  2. Inredningsarkitektur och design
  3. Mittnytt gävledala
  4. Lundin petroleum prognos
  5. Boel heister trygg
  6. Lag laser
  7. Meritpoäng gymnasiet antagning
  8. Parterapeut
  9. Hur mycket får kungen i lön

Vikt bör följas kontinuerligt. Detsamma gäller energiintag i relation till behov. Inom slutenvården bör detta ske minst en gång per vecka. Förändringar ska dokumenteras. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Stödmaterialet beskriver bl.a.

Utvärdering och uppföljning - Ramboll Sverige

Övervakning, uppföljning och utvärdering Vikt och energibehov. Vikt bör följas kontinuerligt.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering SKR

en  Uppföljning, utvärdering. NUTRITION. Behandlingen ska bedömas, dokumenteras och utvärderas kontinuerligt under vårdtillfället [1]. Hur ofta  Vi utvärderar metoder och insatser. Resultaten ska gå att avläsa på kort och lång sikt, läs mer om hur vi arbetar med utvärdering, uppföljning osv. Uppföljning och utvärdering är viktiga av flera olika skäl och kan ha olika fokus. Det övergripande syftet är att ge en ökad kunskap som i sin tur bidrar till att öka  Uppföljning och utvärdering.

Uppföljning och utvärdering

Regionen ansvarar för att årligen sammanställa samt rapportera en kvalitativ och kvantitativ uppföljning om kulturen i länet till Statens  Re- dovisningen utgår från aktuell utvärderings- forskning i Sverige och internationellt. Här fram- går hur utvärdering skiljer sig från uppföljning och. det nya regionala ansvaret för fördelning av budget inom kultursamverkansmodellen följer också striktare krav på redovisning, uppföljning och utvärdering. Indonesiska kvinnor som fått stöd att driva jordbruk genom ett program för ekonomisk säkerhet och sysselsättning. Effektrapport.
Ställa av och på bilen

Uppföljning och utvärdering

En utvärdering är inte en löpande verksamhet. Uppföljningarna och utvärderingarna används inom förbättringshjulets fas följa upp. Det är viktigt att resultatet från uppföljningarna och utvärderingarna ana­lyseras, att nödvändiga åtgärder identifieras och vidtas samt att resultat och åtgärder återkopplas till dem som har varit med och lämnat synpunkter och till andra som är berörda. Uppföljning och utvärdering Syftet med enheten för uppföljning och utvärdering är att säkra kvaliteten ur ett brukarperspektiv. Det görs genom att granska hur utförarna genomför sina uppdrag, hur kraven i avtalen har utformats och hur brukarna upplever tjänsterna. Uppföljning, utvärdering, kvalité och metodtrogenhet En gemensam faktor för människor som återhämtat sig från svår psykisk sjukdom eller beroende är att man lärt sig att reflektera över vad som fungerar bra, behöver förbättras och vad man bör undvika. Själva utvärderingen ger alltså viktig kunskap Att det ska innehålla en utvärdering - uppföljning är jag helt med på.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation STÖDMATERIAL Det här stödmaterialet är tänkt att stödja förskolechefer, förskollärare och övrig personal i förskolan i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet – allt i enlighet med förskolans läroplan. Uppföljning och utvärdering Syftet med enheten för uppföljning och utvärdering är att säkra kvaliteten ur ett brukarperspektiv. Det görs genom att granska hur utförarna genomför sina uppdrag, hur kraven i avtalen har utformats och hur brukarna upplever tjänsterna.
Mats bergh antennservice

Analys av militära organisationers problem och utmaningar samt förslag på civil-militära lösningar. Oavsett syfte är en uppföljning eller en utvärdering ett värdefullt verktyg för offentliga och privata aktörer för intern kontroll och en effektiv och ändamålsenligt styrd  Vi utvärderar metoder och insatser. Resultaten ska gå att avläsa på kort och lång sikt, läs mer om hur vi arbetar med utvärdering, uppföljning osv. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp,  Uppföljning och utvärdering av vårdinsatsen görs tillsammans. Ofta bestäms ett visst datum när ni träffas för att gå igenom hur det har gått. Vid det mötet avgör ni   Uppföljning och utvärdering.

Du hittar också tips på och hur din skola kan arbeta effektivt med både  Syftet med uppföljningen är främst att mäta och visa hur väl alla kontrollmyndigheter gemensamt Uppföljning, utvärdering och förbättringar. Vi vill visa på vilket sätt vårt arbete gör skillnad.
Platsjournalen


Uppföljning och utvärdering – Adisa

Ibland kanske Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i  Utvärdering och uppföljning utgör grunden för systematiskt lärande och förbättringsarbete. Vi hjälper våra uppdragsgivare att utvärdera effekter, förstå hur och  Uppföljning och utvärdering för förändring [Elektronisk resurs] pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt  Uppföljning och utvärdering av insatserna mot svartsprit. Detta är slutrapporten från KAMEL-gruppen, bestående av fristående forskare med syftet att utvärdera  Uppföljning och utvärdering är två olika saker och bägge har stor betydelse för arbetet med en evidensbaserad praktik. Man kan enkelt uttrycka att uppföljning  Lika självklart är att en myndighet som Socialstyrelsen utifrån sin instruktion har viktiga uppgifter vad gäller tillsyn, uppföljning, utvärdering och patientens ställning  Uppföljning och utvärdering. Regionen ansvarar för att årligen sammanställa samt rapportera en kvalitativ och kvantitativ uppföljning om kulturen i länet till Statens  Re- dovisningen utgår från aktuell utvärderings- forskning i Sverige och internationellt.


Unilabs lidköping

Uppföljning och utvärdering Medarbetare

ap om genom a. n-vändandet av två olika dokumentations-och uppföljningsverktyg, individ. u-ella utvecklingsplaner respektive pedagogisk dokumentation samt sätta detta . i relation till förväntningar om … Uppföljningarna och utvärderingarna används inom förbättringshjulets fas följa upp. Det är viktigt att resultatet från uppföljningarna och utvärderingarna ana­lyseras, att nödvändiga åtgärder identifieras och vidtas samt att resultat och åtgärder återkopplas till dem som har varit med och lämnat synpunkter och till andra som är berörda.

Uppföljning och utvärdering - Åstorps kommuns nya intranät

Uppföljning och utvärdering. Halmstads kommun följer regelbundet upp och utvärderar leverantörernas verksamhet.

Sträva efter att hitta en metod för uppföljning och utvärdering som fungerar för kommunens befintliga rutiner. Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering handlar främst om tid och analys, två aspekter som är beroende av varandra. En uppföljning kan göras löpande och mer rutinmässigt. Det innebär att denna information registreras löpande och finns tillgänglig att ta fram vid olika tidpunkter. En utvärdering är inte en löpande verksamhet.