Preems vändning – vill inte bygga ut

6859

Lysekil har sagt sitt – ger regeringen klartecken att besluta om

Det överklagades till miljööverdomstolen, men innan dess tog regeringen över beslutet. Striden om Preems omdiskuterade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil tar ett nytt steg när Mark- och miljööverdomstolen nu ska säga sitt. Men regeringen vill fatta det slutliga beslutet, och kan tänkas sopa undan domstolens yttrande. Fler juridiska turer kan … DET BLIR INGEN UTBYGGNAD! Vi är SÅ många som har kämpat för att stoppa utbyggnaden av Preem raff i Lysekil. I dag kom besked om att Preem drar tillbaka sin ansökan.

Preem raffinaderi utbyggnad beslut

  1. Skatteverket uppsala personbevis
  2. Psoriasis pustulosa

Utbyggnaden av Preemraff i Lysekil uppges kunna ge ytterligare 250 arbetstillfällen. Ja, det är sant, dessa uteblir om Preem inte får tillstånd till utbyggnaden. Denna fråga är dock större än dessa 250 tjänster och större än frågan om Preemraffs utbyggnad. För den handlar om hur vi ställer om till ett hållbart samhälle generellt.

Regeringen måste säga nej till Preems planer i Lysekil

Regeringen måste omedelbart fatta beslut om Preems utbyggnad i Lysekil, skriver Moderaternas Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz. Preem vill bygga ut från att använda högst 11,4 miljoner ton råvara per år till högst 13,9 miljoner ton.

Preem raffinaderi utbyggnad beslut

Preems utbyggnad i Lysekil Interpellation 2019/20:465

Trots det har regeringen en nationalistisk syn på klimatpolitiken, när alla vet att klimatpåverkan går över nationsgränser. Samtidigt väntar den passivt med flera viktiga beslut. Regeringen måste omedelbart fatta beslut om Preems utbyggnad i Lysekil, skriver Moderaternas Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz. Preem har tagit sjumilakliv i och med att de övergett planerna på den här fossila investeringen, säger Granberg till Dagens Nyheter. Även Miljöpartiets klimat- och energipolitiska talesperson Lotentz Tovatt välkomnar den stoppade utbyggnaden av Preems raffinaderi, en … – Beslutet är ett viktigt steg i att accelerera omställningen vid båda raffinaderierna, från fossil produktion till förnybart, och är ett viktigt steg för att nå våra mål, tillägger Magnus Heimburg.

Preem raffinaderi utbyggnad beslut

Men regeringen vill fatta det slutliga beslutet, och 2020-09-28 – Preem ska vara ett helt klimatneutralt bolag till 2040, och infångning är en viktig del av det. Så det är kul att vi har något konkret igång nu, säger Karin Lundqvist. Preem ser den planerade utbyggnaden i Lysekil som en miljösatsning, där man bland annat minskar de globala utsläppen av koldioxid. 2020-09-28 Preem stoppar utbyggnad i Lysekil. Ekonomi Preems styrelse har beslutat att dra tillbaka ansökan om att bygga ut raffinaderiet i Lysekil. Beslutet är enbart fattat på kommersiella grunder Preem stoppar utbyggnad i Lysekil.
Lehrplan musik grundschule nrw

Preem raffinaderi utbyggnad beslut

ROCC-projektet syftade till att omvandla tjockolja till renare former av drivmedel, vilket skulle minska miljöpåverkan ur ett globalt perspektiv. DEBATT: DEBATT. Klimatet är en av vår tids stora globala ödesfrågor. Trots det har regeringen en nationalistisk syn på klimatpolitiken, när alla vet att klimatpåverkan går över nationsgränser. Samtidigt väntar den passivt med flera viktiga beslut.

Preem vill bygga ut från att använda högst 11,4 miljoner ton råvara per år till högst 13,9 miljoner ton. Utsläppen av koldioxid kan enligt Preem komma att dubbleras, från 1,7 miljoner ton årligen till 3,4 miljoner ton. Samtidigt väntas utsläppen från raffinaderiets produkter (bensin, diesel) minska med 800.000 ton. Preem kan komma att fördubbla sina utsläpp om företaget får tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Över 100 personer har protesterat mot planerna. – Utbyggnaden är en katastrof för klimatet, säger Lysekilsbon och Naturskyddsföreningsmedlemmen Inge Löfgren, 70. – Vi vill genomföra utbyggnaden i Lysekil för att kunna möta de nya internationella regelverken för Preems styrelse har beslutat att dra tillbaka ansökan om att bygga ut raffinaderiet i Lysekil.
Formativ bedömning och summativ

En ökad inhemsk produktion är viktig för att möta en ökad efterfrågan och garantera en hållbar produktion. Det kommer att krävas en ökad inhemsk produktion för att Sverige ska kunna ha en ambitiös reduktionsplikt och nå målet för transportsektorns utsläpp till år 2030. Först hösten 2008 fick Preem klartecken från Miljööverdomstolen, sedan boende i närheten av raffinaderiet tillsammans med Naturskyddsföreningen överklagat miljödomstolens första beslut. På grund av finanskrisen och den svenska kronans fallande värde i slutet av 2008 och början av 2009 beslutade man att skjuta upp utbyggnationen på obestämd framtid. Beslutet kommer väldigt sent i processen.

– Vi vill genomföra utbyggnaden i Lysekil för att kunna möta de nya internationella regelverken för Utbyggnaden, som beräknas kosta 15 miljarder, innebär att företagets utsläpp av koldioxid fördubblas. Enligt Preem handlar det om ökade växthusgaser från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner Preem meddelar också att dagens beslut innebär att resurser kommer att frigöras och koncentreras till bolagets övriga utvecklingsprojekt som bland annat ska bidra till ökad förnybar produktion. En ny ansökan kommer därför att lämnas in under hösten för att möjliggöra storskalig produktion av förnybara drivmedel vid raffinaderiet i Lysekil.
Mentimeter app download


Preems utbyggnad av raffinaderiet domstolsprövas / ”Dubblat

Den bensin och diesel som används i Sverige kommer åtminstone under en övergångsperiod att behöva tillverkas med mer miljövänlig teknik. DEBATT. Den enda rimliga lösningen är att avveckla Preems raffinaderi i Lysekil istället för att bygga ut anläggningen. En utbyggnad är på alla sätt ett steg i fel riktning, skriver läkaren och forskaren Magnus Sederholm. Preemraff Lysekil stod klart 1975, och är ett så kallat komplext raffinaderi med ett stort antal avancerade förädlingsanläggningar.


22 usd sek

Preem drar tillbaka ansökan om utbyggnad i Lysekil

Nu är det upp till regeringen att fatta beslut.

Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister - Angående

I samhället på västkusten togs beskedet emot med blandade reaktioner. Från det mötet saknas mötesanteckningar. Preems vd: ”omställning mot förnybart” Preems vd, Magnus Heimburg, motiverar i en intervju med Ekot beslutet att skrota planerna på en utbyggnad av raffinaderiet med att Preem ska ”accelerera den här omställningen mot en förnybar produktion av drivmedel”. Preems styrelse fattade beslutet på söndagen. 2016 ansökte Preem hos mark- och miljödomstolen om tillstånd att utvidga raffinaderiet i Lysekil förädla tjockolja till miljödomstolen. Projektet kallades ROCC, residue oil conversion complex, och fick klartecken av mark- och miljödomstolen. Det överklagades till miljööverdomstolen, men innan dess tog regeringen över beslutet.

Preems vd: ”omställning mot förnybart” Preems vd, Magnus Heimburg, motiverar i en intervju med Ekot beslutet att skrota planerna på en utbyggnad av raffinaderiet med att Preem ska ”accelerera den här omställningen mot en förnybar produktion av drivmedel”. Preems styrelse fattade beslutet på söndagen. Striden om Preems omdiskuterade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil tar ett nytt steg när Mark- och miljööverdomstolen nu ska säga sitt. Men regeringen vill fatta det slutliga beslutet, och kan tänkas sopa undan domstolens yttrande. Fler juridiska turer kan också följa. Eftersom regeringen, som fattar det slutgiltiga beslutet, måste ta hänsyn till klimatmålen och klimatmålen, har de ännu fler skäl att neka utbyggnaden. Ju fler vi är som ställer krav på ett tydligt nej till utbyggnaden av Preemraff i Lysekil desto större är chansen … Regeringen kommer att pröva om den kritiserade utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil ska tillåtas eller ej.